sponsored links

ปากหวานก้นเปรี้ยว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ปากหวานก้นเปรี้ยว” หมายความว่า
(สํา) ก. “พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ”

ปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึง คนที่ต่อหน้าพูดจาดี ไพเราะ อ่อนหวาน แต่ความจริงกลับไม่มีความจริงใจ พอลับหลังชอบว่าร้ายเอาไปนินทา เช่น

  • เห็นหน้าตาน่ารักดูไม่มีพิษมีภัยแบบนี้ พอต้องทำงานอยู่ด้วยกันนานๆ ทำให้รู้ว่านิสัยจริงๆ แล้วหล่อนเป็นพวกปากหวานก้นเปรี้ยว ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่น
  • ที่เขาต้องไปไหนมาไหนคนเดียว ไม่มีคนคบเพราะเขาเป็นคนปากหวานก้นเปรี้ยว ชอบสร้างภาพ ต่อหน้าก็พูดจาดี อ่อนน้อม แต่พอลับหลังก็ใส่ร้ายคนอื่น ทำให้ตัวเองดูน่าสงสาร เป็นคนโปรดของเจ้านาย

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links