sponsored links

ผงเข้าตาตัวเอง

ผงเข้าตาตัวเอง หมายถึง เมื่อผู้อื่นเดือดร้อนหรือมีปัญหาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เขาได้ แต่เมื่อตัวเองเดือดร้อนกลับไม่สามารถแก้ไขปัญาได้ เช่น

  • เขามักทำตัวเหมือนเป็นศิราณี คอยแก้ไขปัญหาความรักเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆตลอด แต่ครั้นเจอปัญหากับตัวเองกลับแก้ปัญหาไม่ได้ เหมือนผงเข้าตาตัวเองแท้ๆจนสุดท้ายเขาต้องไปพบจิตแพทย์

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links