sponsored links

ผักต้มขนมยำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผักต้มขนมยำ” หมายความว่า
(สํา) ว. “ผสมผเสปนเปกันยุ่ง”

ผักต้มขนมยำ หมายถึง ผสมผสานกันปนเปกัน จนมั่วยุ่งเหยิงไปหมด เช่น

  • วันแต่งงานยิ่งใกล้เข้ามาแล้ว แต่หลายสิ่งหลายอย่างยังเตรียมการไม่เสร็จ ทำไปทำมาตอนนี้เหมือนผักต้มขนมยำ จนสับสนยุ่งเหยิงไปหมด
  • สไตล์การแต่งบ้านของเขาดูแปลกๆงงๆ ผสมปนเปจนเหมือนผักต้มขนมยำ เอามาตกแต่งมาวางจนหาเอกลักษณ์ไม่ได้เลย

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links