sponsored links

ผัดวันประกันพรุ่ง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผัดวันประกันพรุ่ง” หมายความว่า
(สํา) ก. “ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า”

ผัดวันประกันพรุ่ง หมายถึง การขอเลื่อนกำหนดเวลาออกไปบ่อยๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ยังไม่เริ่มลงมือทำเสียที เช่น

  • อยากจะลดความอ้วน แต่ถ้าคุณยังผัดวันประกันพรุ่งขี้เกียจไปออกกำลังกายอยู่แบบนี้ ก็คงจะไม่มีวันผอม
  • หัวหน้าไม่ค่อยอยากจะมอบหมายงานให้เขาทำ เพราะเขาเป็นคนประเภทผัดวันประกันพรุ่ง งานก็เลยไม่เคยเสร็จตามกำหนดเสียที

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links