sponsored links

ผิดฝาผิดตัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผิดฝาผิดตัว” หมายความว่า
ว. “ไม่เข้าชุดกัน ไม่เข้าคู่กัน คนละพวก คนละฝ่าย”

ผิดฝาผิดตัว หมายถึง เข้ากันไม่ได้ ไม่เข้าคู่กัน ไม่เข้าชุดกัน คนละพวก เช่น

  • ฉันวางแผนจะจับคู่ให้ไลลาได้เต้นรำกับคุณชนะ แล้วอยู่ดีๆทำไมถึงสลับคู่กับแบบนี้ ผิดฝาผิดตัวแท้ๆ
  • ละครเวทีเรื่องนี้นักแสดงเหมือนจะมาแบบผิดฝาผิดตัว นักแสดงแต่ละคนดูไม่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับเลย

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links