sponsored links

ผิดเป็นครู

ผิดเป็นครู หมายถึง การนำสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วมาเป็นบทเรียน แล้วแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้ทำผิดอีก เช่น

  • เธออย่ามัวแต่เศร้ากับเรื่องราวที่ผ่านมาเลยผิดเป็นครูนะ ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด คนที่เขาประสบความสำเร็จล้วนเคยทำผิดพลาดมาด้วยกันทั้งนั้น
  • กว่าผมจะมีธุรกิจใหญ่โตอย่างทุกวันนี้ได้ ผมเคยทำผิดพลาดมาเยอะลองทำธุรกิจมานับไม่ถ้วน แต่ถือว่าผิดเป็นครูให้เรารู้ว่าจะไม่ทำอะไรโง่ๆแบบนั้นอีก

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links