sponsored links

ผีถึงป่าช้า

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผีถึงป่าช้า” หมายความว่า
(สํา) “ต้องยอมทําด้วยความจําใจหรือไม่มีทางเลือก”

ผีถึงป่าช้า หมายถึง ภาวะจำยอม ต้องยอมทำเพราะความจำใจไม่มีทางเลือก หรือไม่เต็มใจแต่ก็ต้องทำ เช่น

  • ฉันซื้อแพคเกจทัวร์ไปเที่ยวญี่ปุ่นโดยบริษัททัวร์แจ้งว่าเป็นราคารวมอาหารและที่พัก 5 ดาว แต่พอไปถึงกลับเป็นห้องพักถูกๆ ไม่มีอาหารให้ ผีถึงป่าช้าแล้วยังไงก็ต้องนอน
  • ระหว่างทางขับรถไปต่างจังหวัดมนัสรู้สึกว่ายางแบนจึงแวะเข้าร้านปะยาง พอถามราคาแล้วกะฟันเต็มที่ แต่ก็ไม่มีทางเลือกผีถึงป่าช้าแล้วก็เลยต้องให้เขาทำ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links