sponsored links

ผู้ดีแปดสาแหรก

ผู้ดีแปดสาแหรก หมายถึง คนที่ทำกิริยาท่าทางโอ้อวดเย่อหยิ่ง วางท่าทำตัวเป็นผู้ดี ดูถูกคนอื่น เช่น

  • แม่ผู้ดีแปดสาแหรก พอได้เข้าไปทำงานในบ้านกับคนรวยเข้าหน่อยก็ทำมาเป็นวางท่าโอ้อวด ดูถูกคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วหล่อนก็เป็นเพียงแค่คนรับใช้เท่านั้น
  • เดี๋ยวนี้หล่อนคงกลายเป็นพวกผู้ดีแปดสาแหรกไปเสียแล้ว ชวนไปกินข้าวราดแกงข้างทางก็ทำเป็นดัดจริตว่ากินไม่ได้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links