sponsored links

ผ่อนหนักเป็นเบา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ผ่อนหนักเป็นเบา” หมายความว่า
(สํา) ก. “ลดความรุนแรงลง ลดหย่อนลง”

ผ่อนหนักเป็นเบา หมายถึง การลดความรุนแรง ยอมอ่อนลง ผ่อนปรนให้บ้าง เช่น

  • ผมมีหลักฐานแน่นหนาที่จะเอาผิดคุณได้ แต่ถ้าคุณยอมรับผิดสารภาพว่าเคยมีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตโกงเงินบริษัท โทษของคุณจะได้ผ่อนหนักเป็นเบา
  • เขายังเป็นเด็กทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คุณก็อย่าไปถือโทษนักเลยผ่อนหนักเป็นเบาหน่อยเถอะ อย่างน้อยเขาก็ยอมรับสารภาพแล้ว

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links