sponsored links

ผ่าเหล่าผ่ากอ

ผ่าเหล่าผ่ากอ หมายถึง มีหน้าตา นิสัย หรือสันดานความประพฤติผิดแปลกแตกต่างไปจากบรรพบุรุษ ไม่เหมือนคนในเชื้อสายวงศ์ตระกูล เช่น

  • บรรพบุรุษต้นตระกูลของเราทุกคนล้วนรับราชการทำงานให้กับประเทศชาติ มีแต่ลูกคนนี้แหละที่ผ่าเหล่าผ่ากออยากจะเป็นพ่อค้ามาทำธุรกิจ
  • เด็กคนนี้เกิดมาผ่าเหล่าผ่ากอจริงๆ ครอบครัวมีเชื้อสายจีนมีผิวขาวกันหมด ทำไมเด็กคนนี้เกิดมาถึงดำกว่าคนอื่น

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links