sponsored links

พระยาเทครัว

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พระยาเทครัว” หมายความว่า
(ปาก) น. “ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูกหรือทั้งพี่ทั้งน้อง”

พระยาเทครัว หมายถึง ผู้ชายที่ได้ญาติพี่น้องของภรรยามาเป็นภรรยาในคราวเดียวกัน เช่น

  • ภรรยาสาวทนไม่ได้ที่สามีทำตัวเป็นพระยาเทครัว ไปยุ่งกับน้องสาวแท้ๆของตัวเอง สุดท้ายจึงไปฟ้องหย่า
  • หล่อนเสียใจ อึดอัดและเป็นทุกข์มากที่สามีทำตัวเหมือนพระยาเทครัว ทั้งๆที่เพิ่งแต่งงานอยู่กินกันมาเพียงแค่ 2 เดือน

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links