sponsored links

พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก” หมายความว่า
(สํา) น. “ความทุกข์ยากลําบากที่เกิดซ้อน ๆ เข้ามาในขณะเดียวกัน”

พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก หมายถึง ความทุกข์ยากลำบากหรือความโชคร้ายที่เกิดขึ้นซ้อนกันในเวลาเดียวกัน ซวยซ้ำซวยซ้อน เช่น

  • วันก่อนฉันเพิ่งจะโดนขโมยกระเป๋าสตางค์ พอมาวันนี้รถก็เสียขึ้นมากระทันหันมีแต่เรื่องเสียเงิน พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกจริงๆ เลย
  • ซวยซ้ำซวยซ้อนจริงๆ สงสัยช่วงนี้พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกถึงได้มีแต่ปัญหาพร้อมใจกันเข้ามา

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links