sponsored links

พริกกะเกลือ

พริกกะเกลือ หมายถึง ชอบทะเลาะวิวาทมีเรื่องกันอยู่เสมอ ไม่ถูกกัน ไม่ค่อยลงรอยกัน เช่น

  • สองคนนี้เป็นคู่พริกกะเกลือกันมาแต่ไหนแต่ไร เจอหน้ากันเมื่อไหร่ต้องมีเรื่องให้ทะเลาะกันได้เสมอ ทั้งๆที่บ้านก็อยู่ติดกัน
  • ฉันกับเขาเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เด็กๆ เหมือนพริกกะเกลือนั่นแหละ แต่สุดท้ายใครจะไปคิดว่าจะมาลงเอยเป็นแฟนกันได้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links