sponsored links

พร้าขัดหลังเล่มเดียว

พร้าขัดหลังเล่มเดียว หมายถึง คนดีที่มีความมุมานะ ขยันทำงานก็สามารถตั้งตัวได้ เช่น

  • พ่อไม่ขออะไรมากแค่ขอให้คนที่จะมาเป็นลูกเขยเป็นคนดี ไม่ต้องร่ำรวยอะไรต่อให้มีพร้าขัดหลังเล่มเดียว พ่อก็ยกลูกสาวให้แล้ว
  • ใครเขาจะให้นายกู้เงินแม้แต่พร้าขัดเล่มเดียวยังไม่มี ดีแต่พูดแล้วจะเอาอะไรเป็นประกัน จะเชื่อใจได้อย่างไรว่านายจะไม่โกง

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links