sponsored links

ฟังหูไว้หู

สำนวน “ฟังหูไว้หู” หมายถึงการรับฟังเรื่องราวต่างๆ แต่ไม่เชื่อทั้งหมดในทันที แต่รับฟังไว้ก่อนแล้วจึงพิจารณาในภายหลังว่าสิ่งนั้นเชื่อถือได้หรือไม่

สำนวนฟังหูไว้หูนี้มักใช้กับการรับฟังเรื่องราวที่ดูเกินความเป็นจริง หรือเป็นเรื่องที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน บางครั้งใช้กับการรับฟังข่าวที่สร้างความแตกแยกหรือข่าวที่ใส่ไฟ ใส่ร้ายผู้อื่น

ความน่าเชื่อถือของผู้พูดก็มีส่วนอย่างมากต่อการฟังหูไว้หูด้วย แม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริง แต่ถ้าผู้พูดมีความน่าเชื่อถือต่ำเสียแล้ว ผู้คนก็มักจะ “ฟังหูไว้หู” เสมอ

Sponsored Links