sponsored links

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ หมายถึง การให้รู้จักกาละเทศะ รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ ปฏิบัติตัวให้เหมาะกับฐานะของตนเอง รู้จักที่ต่ำที่สูง ไม่ไปตีตนเสมอด้วย เช่น

  • คนที่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอย่างเขาคงไม่สามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นานนักหรอก
  • คุณเป็นใครถึงไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำมาทำตัวตีเสมอกับท่าน หัดเจียมเนื้อเจียมตัวเสียบ้าง อย่าอาจเอื้อมให้มากนักไม่อย่างนั้นคุณจะอยู่ที่นี่ลำบาก

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links