sponsored links

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก” หมายถึง พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคําพูดไม่ทัน ถ้าเราจะตีความหมายให้แคบลงเมื่อพูดถึงคน ก็หมายถึงคนที่มีนิสัยกลับกลอก

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก เป็นสุภาษิตหมายถึง คนกลับกลอก รู้จักใช้คำพูดพลิกแพลงจนเอาตัวรอดได้เสมอ พูดจาตลบแตลง เช่น
– อย่าไปฟังเขาเลย ใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นพวก มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก จนตอนนี้ไม่มีใครเชื่อถือเขาแล้ว
– คุณต้องจับตาดูพนักงานคนนี้เป็นพิเศษนะ เพราะเขาชอบพูดจากลับกลอก เหมือนมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก ไว้ใจไม่ได้

Sponsored Links