sponsored links

มืดฟ้ามัวดิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “มืดฟ้ามัวดิน” หมายความว่า
ว. “มีจำนวนมากมาย เช่น มีประชาชนมาร่วมงานมืดฟ้ามัวดิน”

มืดฟ้ามัวดิน หมายถึง มีปริมาณมาก มีจำนวนเยอะมากมายจนนับไม่ถ้วน เช่น

  • วันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงมีโปรโมชั่นลดราคาสินค้ามากถึง 80% ทำให้ประชาชนแห่กันไปจับจ่ายซื้อสินค้าชนิดที่เรียกว่ามืดฟ้ามัวดิน
  • ชาวบ้านพบสิ่งมีชีวิตรูปร่างหน้าตาประหลาด คิดว่าเป็นตัวนำโชคจึงแห่กันมาขอหวยกันอย่างมืดฟ้ามัวดิน

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links