sponsored links

ยกเมฆ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิต “ยกเมฆ” เดาเอา นึกคาดเอาเอง กุเรื่องขึ้น.

ยกเมฆ เป็นสุภาษิตหมายถึง การคาดเอา การนึกเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เอาเรื่องบางเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ไม่มีมูลความจริงมาเป็นข้ออ้าง

  • อย่าไปยึดติดกับคำทำนายของหมอดูมากนักเลย หมอดูส่วนใหญ่ก็ยกเมฆ เดาเอาทั้งนั้น จะเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ อนาคตเธอจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวเอง
Sponsored Links