sponsored links

ย้อมแมวขาย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวน “ย้อมแมวขาย” หมายถึง การตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดีโดยมีเจตนาจะหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดี การกระทำเช่นนี้ โบราณท่านเปรียบไว้เหมือนดั่งการย้อมแมวจากสีหนึ่ง ไปเป็นอีกสีหนึ่ง เพื่อให้ขายออกได้ง่าย

สำนวนไทยคำว่าย้อมแมวขาย นิยมนำมาใช้ในความหมายทางไม่ดี คือการลวกลวงนั่นเอง โดยนำของเก่าหรือของไม่ดี มาปรุงแต่งภายนอกเสียใหม่ได้ดูดี แล้วนำไปขายเป็นของใหม่

ตัวอย่างการนำสำนวนย้อมแมวขายไปใช้ เช่น
– นี่เธอ อย่าไปซื้อของร้านนี้นะ ชอบย้อมแมวขาย ฉันโดนมากับตัวเอง
– พวกเราทุกคนจำไว้นะ บริษัทของเราจะจำหน่ายเฉพาะเครื่องจักรของใหม่ให้กับลูกค้าเท่านั้น ไม่มีการย้อมแมวขายเป็นอันขาด
– นี่คุณ ทำไมโซฟาตัวนี้ดูเก่าๆพิกล ทางร้านย้อมแมวขายเราหรือเปล่าเนี่ย

Sponsored Links