sponsored links

ย้ำหัวตะปู

ย้ำหัวตะปู หมายถึง การพูดซ้ำๆ พูดตอกย้ำในเรื่องที่ผู้อื่นไม่ต้องการฟัง ทำให้ผู้ฟังอึดอัด ไม่สบายใจ เช่น

  • คุณก็รู้อยู่ว่าหล่อนมีปมด้อยอับอายเรื่องรูปร่างหน้าตาของตัวเอง คุณก็ยังจะพูดย้ำหัวตะปู สนุกมากหรือย่างไร
  • ฉันรู้ว่าฉันเคยทำผิดพลาด แต่เรื่องมันผ่านมาแล้วและฉันก็กำลังพยายามแก้ไข แล้วเธอจะพูดย้ำหัวตะปูเพื่ออะไร

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links