sponsored links

รู้อยู่เต็มอก

รู้อยู่เต็มอก หมายถึง รู้อยู่แก่ใจ รู้ความเป็นไปอย่างดีแต่ไม่สามารถพูดออกไปได้ เช่น

  • เธอก็รู้อยู่เต็มอกว่าเขาไม่ได้รักเธอแล้ว เธอจะยื้อความสัมพันธ์แบบนี้ไปเพื่ออะไร ตัดใจจากเขาเสียเถอะ
  • ฉันก็รู้อยู่เต็มอกว่ายาลดน้ำหนักมันอันตรายถึงชีวิต การลดความอ้วนที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกาย แต่ฉันก็ยังไม่สามารถบังคับตัวเองได้อยู่ดี

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links