sponsored links

รู้เช่นเห็นชาติ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “รู้เช่นเห็นชาติ” หมายความว่า
(สํา) ก. “รู้กําพืด รู้นิสัยสันดาน เช่น เขาชอบหักหลังคนอื่นเพื่อน ๆ รู้เช่นเห็นชาติมานานแล้ว”

รู้เช่นเห็นชาติ หมายถึง การรู้กำพืด เห็นธาตุแท้นิสัยใจคอ สันดานเป็นอย่างดี เช่น

  • ดูนักการเมืองคนนั้นซิ ยังจะมาแสดงตัวเป็นคนดีทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ชาวบ้านเขารู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วว่าเขาเป็นคนเช่นไร
  • คนภายนอกต่างก็ลุ้นให้ฉันกับเขาลงเอยแต่งงานกัน แต่คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฉันกับเขาเป็นเพื่อนกันมานาน สนิทกันจนรู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้ว

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links