sponsored links

ร้อนวิชา

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ร้อนวิชา” หมายความว่า
(สํา) ก. “เกิดความเร่าร้อนเนื่องจากคาถาอาคมจนอยู่ไม่เป็นปรกติ”

ร้อนวิชา หมายถึง เกิดความเร่าร้อน กระตือรือร้นอยากจะแสดงวิชาความรู้ ความสามารถที่ตัวเองร่ำเรียนมาใหม่ๆ เช่น

  • เขาเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆ ยังไม่มีประสบการณ์ แต่ร้อนวิชาลงทุนสร้างภาพยนต์เรื่องแรก สุดท้ายก็เหลวไม่เป็นท่า
  • ท่าทางเด็กหนุ่มคนนี้จะร้อนวิชา เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้ไม่ทันไรก็มารื้อระบบปลี่ยนแผนการทำงานทั้งหมด

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links