sponsored links

ร้อยเล่มเกวียน

ร้อยเล่มเกวียน หมายถึง มีจำนวนมากมายก่ายกอง เช่น

  • ผู้ชายซื่อๆ เป็นอ่อนต่อโลกอย่างคุณ จะไปตามทันผู้หญิงมารยาร้อยเล่มเกวียนแบบหล่อนได้อย่างไร
  • จะย้ายบ้านแต่ละทีมีของเป็นร้อยเล่มเกวียน ต้องขนของอีกกี่รอบถึงจะหมดเนี่ย

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links