sponsored links

ฤาษีเลี้ยงลิง

สำนวน “ฤาษีเลี้ยงลิง” หมายถึง ผู้เลี้ยงเด็กซุกซนหรือปกครองคนหมู่มากที่ไม่อยู่ในระเบียบ คำๆนี้มีความหมายคล้ายกับคำว่า จับปูใส่กระด้ง ซึ่งหมายถึงการต้องเลี้ยงดูเด็กหรือบุคคลที่ไม่อยู่เป็นสุข มีความซุกชนอยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างของสำนวนฤาษีเลี้ยงลิง เช่น
– นี่คุณ วันนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกิน เด็กพวกนั้นซนเหลือเกินจนแํนกลายเป็นฤาษีเลี้ยงลิงไปเลย
– คุณครูครับ ผมเข้าใจความลำบากของคุณครูที่ต้องดูแลเด็กชั้นอนุบาล 3 เด็กวัยนี้กำลังซนมาก คุณครูคงยุ่งวุ่นวายเหมือนฤาษีเลี้ยงลิงเลยละครับ

Sponsored Links