sponsored links

ลงเรือแป๊ะ ตามใจแป๊ะ

ลงเรือแป๊ะ ตามใจแป๊ะ หมายถึง เมื่อต้องพึ่งพาอาศัยใคร หรืออยู่ร่วมกับใครต้องเกรงใจเขา ทำตามใจเขา เช่น

  • ฉันไม่ชอบกินอาหารไทย แต่ตอนนี้ฉันมาอาศํยอยู่กับครอบครัวของคุณป้าที่ชอบกินแต่อาหารไทย ก็เลยต้องกินตามเขา อย่างว่าลงเรือแป๊ะ ตามใจแป๊ะ
  • ถึงฉันจะไม่เห็นด้วยกับแผนการทำงานครั้งนี้ แต่ทำยังไงได้งานนี้เขาเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการ ลงเรือแป๊ะ ตามใจแป๊ะ

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links