sponsored links

ลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหว

ลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหว หมายถึง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีสาเหตุ ถ้าไม่มีสาเหตุหรือเค้ามูลมาก่อนก็จะไม่เกิดผล เช่น

  • วิชัยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตแน่ๆ ไม่เช่นนั้นตำรวจไม่ควบคุมตัวไป ถ้าลมไม่พัดใบไม่ไม่ไหวหรอก
  • มีเรื่องราวออกมามากมายแต่เขาออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนั้น มันจะเป็นไปได้อย่างไร ถ้าลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหวหรอก

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links