sponsored links

ลำหักลำโคน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ลำหักลำโคน” หมายความว่า
(สำ) น. “ชั้นเชิงที่ใช้หักโค่นอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรุนแรง ดุเดือด หรือโดยไม่ปรานีปราศรัย เช่น นักมวยคนนี้ชกมีลำหักลำ โค่นดี”

ลำหักลำโคน หมายถึง การใช้กำลังอย่างหนักหน่วงรุนแรง มีชั้นเชิงในการล้มหรือโค่นคู่ต่อสู้ลงได้ เช่น

  • เห็นเขาตัวเล็กแบบนี้แต่หมัดหนักไม่ใช่เล่น ขึ้นชกแต่ละครั้งมีลำหักลำโค่นดี หนักหน่วงจนคู่ชกตัวใหญ่ๆต้องยอมแพ้
  • เด็กคนนี้ท่าทางอนาคตไกล มีชั้นเชิง ลำหักลำโค่นดีน่าจะไปแข่งมวยชิงแชมป์โลกได้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links