sponsored links

ลื่นเหมือนปลาไหล

สำนวน “ลื่นเหมือนปลาไหล” หมายถึงคนที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้ยาก เนื่องจากเป็นคนนิสัยตลบแตลง พูดจาเลี้ยวลดพริ้วไปพริ้วมา ยากที่จะจับให้มั่นคั้นให้ตาย สำนวนนี้มีความหมายคล้ายกับคำว่า มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

สำนวนนี้มีความหมายในทางที่ไม่ดีหรือเชิงให้ระวังตัวในคำพูดหรือพฤติกรรมของคนๆหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ครูใหญ่เตือนคุณครูประจำชั้นให้จับตาเด็กชายแสนดี เพราะเด็กชายแสนดีชอบพูดจากลับกลอก ลื่นเหมือนปลาไหลเลย อีกตัวอย่างหนึ่ง นายสมชาย ผู้จัดการฝ่ายขาย เฝ้าจับตาดูนายสวัสดิ์ซึ่งเป้นพนักงานขาย ลูกน้องของตนเองที่ชอบหนีงาน แต่อ้างนู้นอ้างนี่อยู่ตลอดเวลา ลื่นเหมือนปลาไหลเลย

Sponsored Links