sponsored links

ล้มให้เห็นหน้านาย ตายให้เห็นหน้าเจ้า

ล้มให้เห็นหน้านาย ตายให้เห็นหน้าเจ้า หมายถึง ในยามเจ็บป่วยหรือเดือดร้อน ย่อมต้องการคนอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจ เช่น

  • ถึงเขาจะเป็นเพียงพนักงานแต่เขาก็ทำงานให้องค์กรของเราด้วยความซื่อสัตย์ภักดีมานาน ในยามที่เขาเจ็บหนักขนาดนี้คุณก็ควรไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเขาบ้าง อย่างที่โบราณว่าล้มให้เห็นหน้านาย ตายให้เห็นหน้าเจ้า

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links