sponsored links

วัวพันหลัก

วัวพันหลัก หมายถึง อาการที่วกกลับไปที่เดิม ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เช่น

  • ฟ้าใสไปเป็นตัวกลางพยายามเชื่อมความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาให้กลับมาดีดังเดิม แต่แล้วก็เหมือนวัวพันหลักตัวเองต้องเขาไปพัวพันจนสุดท้ายก็แต่งงานกับฝ่ายชาย
  • เขายังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ พอต้องไปพูดในที่ประชุมแบบนั้นก็เลยเหมือนวัวพันหลัก พูดวกไปวนมาจนฟังไม่รู้เรื่อง

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links