sponsored links

วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน

วัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน หมายถึง คนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ คิดจะกอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียว เช่น

  • เจ้านายให้อาหารให้ที่อยู่ เลี้ยงดูดีขนาดนี้นายยังจะทำตัวเป็นวัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กินอยู่อีก
  • พวกวัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน ยอมเสียศักดิ์ศรีก้มหัวให้คนเลวยอมทำทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ของตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องเลย

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links