sponsored links

ว่ายน้ำหาจระเข้

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ว่ายน้ำหาจระเข้” หมายความว่า
(สํา) ก. “เสี่ยงเข้าพบทั้ง ๆ ที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย”

ว่ายน้ำหาจระเข้ หมายถึง รนหาที่ ทั้งๆที่รู้ว่าจะมีอันตรายก็ยังเสี่ยงที่จะเข้าไป เช่น

  • ว่ายน้ำหาจระเข้แท้ๆ ก็รู้อยู่ว่าพ่อกำนันหวงลูกสาวมากผู้ชายคนไหนเข้าใกล้มีหวังได้กินลูกปืนแน่ๆ แล้วนายยังจะกล้าเข้าไปจีบอีก
  • รู้ทั้งรู้ว่าพวกนั้นมันเป็นอันธพาล ทำเรื่องผิดกฎหมายก็ยังจะว่ายน้ำหาจระเข้เข้าไปยุ่งกับคนพวกนั้นอีก

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links