sponsored links

ว่าวขาดลอยลม

ว่าวขาดลอยลม หมายถึง การจากไปไม่มีวันกลับหรือ หลุดลอยไปโดยไม่มีหวังจะได้คืน เช่น

  • อย่าไปตามหาเธอเลยตอนนี้ก็หมือนว่าวขาดลอยลม หอบผ้าหอบผ่อนหนีไปแบบนั้นก็คงไม่คิดจะกลับมาอีกแล้ว
  • คุณให้เงินคนไม่มีสัจจะอย่างเขายืมไป ก็อย่าหวังที่จะได้คืนเลยเหมือนว่าวขาดลอยลมนั่นแหละ

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links