sponsored links

ว่าวเหลิงลม

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ว่าวเหลิงลม” หมายความว่า
(สํา) ว. “เพลินจนลืมตัว เช่น กลัวต้องลมแล้วจะหาวเหมือนว่าวเหลิง”

ว่าวเหลิงลม หมายถึง อาการที่หลงระเริงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเพลินจนลืมตัว เช่น

  • หล่อนเป็นเด็กต่างจังหวัดเพิ่งจะได้เข้ามาอยู่ในเมืองกรุง แต่ไม่ทันไรก็กลายเป็นว่าวเหลิงลมมัวแต่หลงไปกับแสงสีในเมืองกรุง
  • พอได้อยู่ตำแหน่งรักษาการผู้บังคับบัญชาเข้าหน่อยก็ทำเป็นว่าวเหลิงลม หลงไหลได้ปลื้มไปกับอำนาจที่อยู่ในมือ

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links