sponsored links

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง หมายถึง คนที่ดีแต่ว่าคนอื่นเคยว่ากล่าวคนอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ตัวเองกลับเป็นเช่นนั้นเสียเอง เช่น

  • เธอชอบบอกว่าฉันไม่มีรสนิยมแต่งตัวเฉิ่มเหมือนป้า แต่วันนี้เธอก็แต่งตัวเหมือนป้านะ ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง
  • เธออย่ามัวแต่ว่าคนอื่นไม่มีน้ำใจเลย ตัวเธอเองก็ไม่ต่างจากคนเหล่านั้นหรอก รู้ตัวหรือเปล่าว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links