sponsored links

สร้างวิมานในอากาศ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตสร้างวิมานในอากาศ” หมายความว่า ใฝ่ฝันถึงความมั่งมี คิดคาดหรือหวังจะมีหรือเป็นอะไรอย่างเลิศลอย.

สร้างวิมานในอากาศ เป็นสุภาษิตหมายถึง การวาดฝันไว้ล่วงหน้าว่าตัวเอง จะร่ำรวยมีเงินทอง เป็นใหญ่ มีอำนาจวาสนา โดยที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้นจริง เช่น

  • เธอเลิกฝันหวานสร้างวิมานในอากาศได้แล้ว ที่จะรอเจ้าชายผู้เพียบพร้อมขี่ม้าขาวมาขอแต่งงาน มันมีแค่ในนิยายเท่านั้นแหละ
  • ถ้าเธอยังมัววาดฝันสร้างวิมานในอากาศว่าจะร่ำรวย มีเงินทองอยู่แบบนี้ แต่ไม่เริ่มต้นทำอะไรซักอย่าง ก็คงจะไม่มีวันจะเป็นจริงขึ้นมา
Sponsored Links