sponsored links

สวยแต่รูปจูบไม่หอม

สวยแต่รูปจูบไม่หอม หมายถึง ผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม แต่กิริยามารยาทและจิตใจไม่งดงามเหมือนหน้าตา เช่น

  • เธอควรจะทำตัวให้มีคุณค่ามากกว่านี้นะ อย่าเป็นพวกสวยแต่รูปจูบไม่หอมแบบนี้คงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะแต่งงานด้วย
  • รูปร่างหน้าตาเธอก็สวยดีอยู่หรอกแต่ทำไมถึงได้มีนิสัยแย่ๆไม่เข้ากับหน้าตาเลย เพราะแบบนี้ถึงได้มีแต่คนว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอม

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links