sponsored links

สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ

คำพังเพย “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ” หมายถึง ใจคนเรานั้นเป็นสำคัญ ความสุขที่เกิดจากการทำความดีหรือความทุกข์ที่เกิดจากการทำความชั่ว ย่อมอยู่ในใจของผู้ทำเอง รู้แก่ตัวเองดี ถึงจะปิดผู้อื่นได้แต่ก็ปิดใจตนเองไม่ได้อยู่ดี

ตัวอย่างของใช้งานคำพังเพย สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ เช่น
– นายฉลองผลิตสินค้าผิดกฏหมายออกมาขายจนร่ำรวย โดยมีธุรกิจอื่นบังหน้า ถึงผู้คนในสังคมจะไม่รู้ แต่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ นายฉลองก็รู้ดีอยู่กับตัวเองว่ารวยมาเพราะอะไร
– นี่เธอ คนเรานี่โกงกันได้ง่ายจัง โกงเสร็จก็ลอยหน้าลอยตา แต่ก็แหละนะคนเรา สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ ตัวเขาเองรู้ดีว่าตนไปทำอะไรมา ความจริงแล้วเขาไม่มีความสุขหรอก

Sponsored Links