sponsored links

สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ” หมายความว่า สอนสิ่งที่เขารู้ดีหรือที่เขาถนัดอยู่แล้ว.

สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ เป็นสุภาษิตหมายถึง การสอนในสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว (มุ่งไปถึงการสอนในสิ่งที่ไม่ดี) เช่น

  • คุณกำลังสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำอยู่นะเนี่ย ที่มาบอกวิธีหาทางหนีที่ไล่สำหรับคนเจ้าชู้ เพื่อไม่ให้แฟนจับได้
  • ถ้าผมเขียนหนังสือวิธีปลดล็อครถยนต์ สำหรับเจ้าของรถที่ชอบลืมกุญแจไว้ในรถ จะกลายเป็นว่าผมไปสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำด้วยซิ
Sponsored Links