sponsored links

สับเล่นเป็นเขียง

สับเล่นเป็นเขียง หมายถึง การพูดจาดูถูกถากถาง ด่าว่ากันตามใจชอบ เช่น

  • นายทนอยู่ได้อย่างไรที่ให้คนพวกนั้นพูดจาถากถางสับเล่นเป็นเขียงแบบนี้ ถ้าเป็นฉันคงได้สวนกลับไปแล้ว
  • งานนี้เขาเสียหน้า พลาดที่เตรียมข้อมูลมาไม่พร้อม เลยเป็นช่องโหว่ทำให้ถูกฝ่ายตรงข้ามที่คอยจ้องจับผิดอยู่แล้วสับเล่นเป็นเขียงเสียแบบนี้

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links