sponsored links

สายตัวแทบขาด

สายตัวแทบขาด หมายถึง เหนื่อยเพราะทำงานหนักแบบหามรุ่งหามค่ำไม่ได้ผักผ่อน เช่น

  • นิดาเป็นลูกกตัญญูเธอทำงานหนักเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดแต่ก็ไม่เคยปริปรากบ่น แค่ขอให้แม่ได้อยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องลำบากเธอก็มีความสุขแล้ว
  • ตั้งแต่ขาดเสาหลักของครอบครัวไป เธอต้องกลายมาเป็นผู้นำครอบครัวทำงานหามรุ่งหามค่ำเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพื่ออนาคตของลูก หวังให้ลูกได้เรียนจบสูงๆ

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links