sponsored links

สาวไส้ให้กากิน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 สุภาษิตสาวไส้ให้กากิน” หมายความว่า เปิดเผยเรื่องลับต่างๆ ของตน เพื่อน หรือญาติให้คนอื่นรู้.

สาวไส้ให้กากิน เป็นสุภาษิตหมายถึง การนำความลับหรือเรื่องไม่ดีของตนเอง ญาติพี่น้อง คนรอบข้าง ไปเล่าให้คนอื่นฟัง เช่น

  • สิ่งที่พวกคุณกำลังทำอยู่นี้เหมือนสาวไส้ให้กากิน เรื่องพี่น้องทะเลาะกันเพื่อแย่งสมบัติแบบนี้ พวกคุณควรจะไปคุยกันเองในครอบครัวนะ ไม่ใช่มาพูดป่าวประกาศในที่สาธารณะ อายคนอื่นเขาบ้าง
Sponsored Links