sponsored links

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล เป็นสุภาษิตหมายถึง การแสดงออกทางการพูดหรือกิริยามารยาท ที่จะชี้ให้เห็นถึงพื้นฐานการในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เช่น

  • เราเป็นเด็กต่างจังหวัดถึงจะไม่รวย ไม่สวยแบบคุณ แต่ที่บ้านไม่เคยอบรมสั่งสอนให้ทำกิริยาแบบนี้กับผู้อื่น สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุลจริงๆ
  • การที่เขามาทำมารยาทแบบนี้ในที่สาธารณะได้ สงสัยจะไม่ได้รับการอบรมมา สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล แท้ๆเชียว
Sponsored Links