sponsored links

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เป็นสุภาษิตหมายถึง การบอกเล่าบอกต่อผ่านคนมามากๆ ก็ไม่เท่ากับเราได้เห็นด้วยตาตนเอง อย่าเพิ่งไปเชือสิ่งที่คนบอกต่อๆกันมา จะจริงหรือไม่ต้องไปสัมผัสไปเห็นด้วยตัวเอง เช่น

  • มีแต่คนบอกว่าหมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะที่สวยที่สุดในประเทศไทย แต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ฉันจะต้องหาโอกาสไปพิสูจน์ให้ได้
Sponsored Links