sponsored links

สิบเบี้ยใกล้มือ

สิบเบี้ยใกล้มือ หมายถึง สิ่งที่อยู่ใกล้เป็นสิ่งที่ควรจะได้ แม้จะมีค่าน้อยแต่ได้แน่ๆก็ควรคว้าเอาไว้ก่อน ดีกว่าไปหวังสิ่งที่ใหญ่กว่าแต่ไม่แน่นอนว่าจะได้หรือไม่ เช่น

  • ภาพเขียนที่ไม่คิดว่าจะขายออกกลับมีคนมาเสนอราคาขอซื้อ ยังไงก็ขายไปเถอะโบราณว่าสิบเบี้ยใกล้มือ เพราะไม่รู้ว่าในอนาคตจะขายได้ราคานี้หรือไม่
  • ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มีงานเล็กๆน้อยๆ ก็รับทำไปก่อนเถอะสิบเบี้ยใกล้มือ ถ้ามัวแต่รองานใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะมีมาเมื่อไหร่

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links