sponsored links

สิ้นไร้ไม้ตอก

สิ้นไร้ไม้ตอก หมายถึง อับจนหนทาง ลำบากยากแค้นถึงที่สุด เช่น

  • หลังจากที่เขาต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายไม่มีเงินมาใช้หนี้ ตอนนี้สภาพของก็เหมือนคนสิ้นไร้ไม้ตอก ไม่มีทรัพย์สมบัติ ไม่มีที่อยู่จนต้องมาขออาศัยใชชีวิตอยู่ในวัด
  • เขาเคยเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกไม่มีเงิน ไม่มีที่อยู่แต่ก็ไม่ยอมแพ้โชคชะตาชีวิต ใช้แรงงานแลกเงินโดยการไปเป็นกรรมกรแบกหามดิ้นรนทำทุกอย่าง และด้วยความขยันทำให้ตอนนี้เขาได้กลายเป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าไปแล้ว

ความหมายของ สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย by สุภาษิต.net

Sponsored Links