sponsored links

สิ้นไส้สิ้นพุง

สิ้นไส้สิ้นพุง หมายถึง การเปิดเผยจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือ เช่น

  • ฆาตกรคดีดังสารภาพจนสิ้นไส้สิ้นพุง จนทำให้ตำรวจสาวไปถึงตัวการผู้จ้างวานอยู่เบื้องหลังได้
  • ตอนนี้ครูก็สอนวิชาความรู้ให้พวกเธอจนสิ้นไส้สิ้นพุงแล้ว คราวนี้ก็อยู่ที่ตัวพวกเธอเองว่าจะนำไปใช้ได้แค่ไหน

ความหมายของ สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links