sponsored links

สูงเท่านกเขาเหิน

สูงเท่านกเขาเหิน หมายถึง อยู่ในระดับความสูงเท่าที่นกเขาบิน เช่น

  • ตอนเด็กๆ ฉันเคยเล่นว่าวกับเพื่อนและพยายามจะปล่อยว่าวให้สูงเท่านกเขาบินแต่ก็ไม่เคยทำได้เลยสักครั้ง
  • เพราะมนุษย์เรามีวิวัฒนาการ รู้จักการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในการก่อสร้างอาคารสูง ทำให้ปัจจุบันมีตึกระฟ้าสูงเท่านกเขาบินอยู่เป็นจำนวนมาก

ความหมายของ คำพังเพย สุภาษิต สำนวนไทย by สุภาษิต.net

Sponsored Links